پرسش 45 دلاری

یک برنامه‌نویس و یک مهندس در یکمسافرت طولانی هوائی کنار یکدیگر در هواپیما نشسته بودند.
برنامه‌نویس رو بهمهندس کرد و گفت: مایلی با همدیگر بازی کنیم؟

مهندس که می‌خواست استراحت کندمحترمانه عذر خواست و رویش را به طرف پنجره برگرداند و پتو را روی خودش کشید.
برنامه‌نویس دوباره گفت: بازی سرگرم‌کننده‌ای است. من از شما یک سوال می‌پرسمو اگر شما جوابش را نمی‌دانستید 5 دلار به من بدهید. بعد شما از من یک سوال می‌کنیدو اگر من جوابش را نمی‌دانستم من 5 دلار به شما می‌دهم.
مهندس مجدداً معذرتخواست و چشمهایش را روی هم گذاشت تا خوابش ببرد. این بار، برنامه‌نویس پیشنهاددیگری داد.
گفت: خوب، اگر شما سوال مرا جواب ندادید 5 دلار بدهید ولی اگر مننتوانستم سوال شما را جواب دهم 50 دلار به شما می‌دهم. این پیشنهاد چرت مهندس راپاره کرد و رضایت داد که با برنامه‌نویس بازی کند.
برنامه‌نویس نخستین سوال رامطرح کرد: فاصله زمین تا ماه چقدر است؟
مهندس بدون اینکه کلمه‌ای بر زبانآورد دست در جیبش کرد و 5 دلار به برنامه‌نویس داد. حالا نوبت خودش بود.
مهندسگفت: آن چیست که وقتی از تپه بالا می‌رود 3 پا دارد و وقتی پائین می‌آید 4 پا؟
برنامه‌نویس نگاه تعجب آمیزی کرد و سپس به سراغ کامپیوتر قابل حملش رفت و تماماطلاعات موجود در آن را مورد جستجو قرار داد. آنگاه از طریق مودم بیسیم کامپیوترشبه اینترنت وصل شد و اطلاعات موجود در کتابخانه کنگره آمریکا را هم جستجو کرد. بازهم چیز بدرد بخوری پیدا نکرد. سپس برای تمام همکارانش پست الکترونیک فرستاد و سوالرا با آنها در میان گذاشت و با یکی دو نفر هم گپ (chat) زد ولی آنها هم نتوانستند کمکی کنند.
بالاخره بعد از 3 ساعت، مهندس را از خواببیدار کرد و 50 دلار به او داد. مهندس مودبانه 50 دلار را گرفت و رویش را برگرداندتا دوباره بخوابد.
برنامه‌نویس بعد از کمی مکث، او را تکان داد و گفت: خوب،جواب سوالت چه بود؟
مهندس دوباره بدون اینکه کلمه‌ای بر زبان آورد دست در جیبشکرد و 5 دلار به برنامه‌نویس داد و رویش را برگرداند و خوابید

/ 8 نظر / 12 بازدید
(m.j)

اگر اسماعیل بتونه با سرعت نور دور خودش بچرخه منم تو قندون پر از قند جا میشم[قهقهه] علی جونم این کارت خیلی عالی بود[قلب]

حسین

سلام علی جان.. وبلاگ زیبایی دارین. متن هاتون هم زیباست. به کلبه ی ما هم سری بزنید..[گل][چشمک]

حسین

http://skysboy.persianblog.ir / خانه ی دوست اینجاست...

دنیا

فکر کنم این آقا مهندس یکی از دوستان خودمون بوده...اقتصاد دان...! [چشمک]

وحید زایری

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] توی هواپیما میشه به اینترنت وصل شد ؟؟!![سوال] ممنون که سر زدی . موفق و سربلند باشی ! [گل]